Connect with us

Normativa

1. BASES COMPETICIÓ

1.1 COMPOSICIÓ

Organització realitzada per al circuit de ONTIBASKET per a realització d’una competició de bàsquet 3×3.

1.2 INSCRIPCIÓ I SORTEIG

1. Els equips han d’estar prèviament inscrits a la lliga enviant el registre i el justificant de pagament a ontibasket3x3gmail.com.
2. La data límit per fer la inscripció a la competició serà el dia 31 de gener de 2020
3. El sorteig per regular el calendari de les competicions se celebrarà el dia 03 de febrer de 2020.

1.3 PARTICIPACIÓ

Nombre d’equips participants: 9
Les vacants que es produïssin per renúncia d’alguna seran atorgades per Ontibasket en funció de de les ultimes sol·licitades presentades fora de termini. Si es produeix alguna vacant després de l’Sorteig, es canviarà equip per equip.

SISTEMA DE COMPETICIÓ

Primera Fase:
1. Els 9 equips disputaran una lliga tots contra tots, a dues voltes.

2. La seu ha de tenir dues pistes – Pista 1 (Parc Pere IV – Barri de Sant Rafael) i Pista 2 (Institut Jaume I) – aquesta última pista només s’utilizarà en cas de no poder fer-ho a la pista 1.

3. La durada de la lliga i els playoffs serà de 6 mesos, incloent la lliga, la supercopa, All star i altres competicions que es realitzaran en un dia concret.

4. Les competicions d’un dia (Supercopa i All Star) es realitzaran amb les mateixes normes de competició i es plaificarà per part de l’organització.

Segona Fase: Competició Lliga Hivern i Lliga Estiu. (Playoffs)

1. Segons la classificació dels equips, es realitzaran els emparellaments per als playoffs, es realitzará un partit per eliminatòria, fins a la final que es realitzará a el millor de 3 partits.

1.4 DATES

Es jugarà tots els dijous des del 06 de febrer fins al 30 d’abril 2020. L’horari de partits serà entre les 20:30 h a 21:30 h

1.5 Disposicions finals

ARBITRATGES

Seran designats un àrbitre i un anotador per a cada partit. Els components de l’arbitratge seran els jugadors dels equips que jugue posteriorment.

NORMATIVA

ASPECTES GENERALS
1. Ontibasket. Confeccionarà la composició dels diferents Grups i el sorteig de calendaris que seran remesos als equips implicats a través del grup de comunicació.

2. L’organització serà la responsable de la gestió dels Campionats.

PREMIS
Atès que l’esperit d’aquest torneig és el de fomentar el bàsquet de carrer de 3×3, l’organització proposarà alguns trofeus de manera simbòlica.

LLICÈNCIES

Jugadors i equips

1. Podran participar aquells jugadors que prèviament estigue inscrits dins el termini de presentació de les inscripcions.

3. Es podrà realitzar canvi de jugadors en un equip, sempre que hi es produeixca una baixa a la plantilla, aquest jugador ja no podrà donar-se d’alta fins a la temporada que ve. Els equips sempre tindran un mínim de 3 jugadors i un màxim de 5 jugadors.

5. És obligatòria la presentació de l’original de l’D.N.I o l’original de l’passaport de tots els participants per estar inscrits i poder participar en els campionats.

Canvi de partits

L’organització NO contempla els canvis de partits. En cas que un partit haja de ser suspès o ajornat per raons alienes a l’organització de l’torneig, han d’estar d’acord els dos equips i l’àrbitre, decidint una altra data i hora per disputar el partit sense que afecti la resta de la competició.

REGLAMENT

S’aplicarà el Reglament Oficial FIBA ​​3×3. Regles de Joc 3×3 Oficials Les Regles de Joc Oficials de FIBA ​​seran vàlides per a qualsevol situació de joc que no estigui específicament esmentada en les regles de joc 3×3 a continuació.

Art. 1 Pista i Bola

Es jugarà en una pista de bàsquet 3×3 amb 1 cistella. Es pot utilitzar la meitat d’una pista de bàsquet tradicional. La pilota oficial de 3×3 haurà de ser utilitzat en tots els partits.

Art. 2 Equips

Cada Equip estarà compost per 5 jugadors com a màxim (3 jugadors a la pista i substituts).

Art. 3 Oficials de Joc

Els oficials de joc seran 1 àrbitre i un anotador / cronometrador.

Art. 4 Inici de el Partit

4.1. Tots dos equips escalfaran de manera simultània abans de el partit.
4.2. Un llançament de moneda determinarà quin equip rep la primera possessió. L’equip que guanya el llançament podrà escollir beneficiar-se de la possessió de la pilota a l’inici de l’partit o a l’inici d’un possible temps addicional.
4.3. El partit ha d’iniciar amb tres jugadors a la pista.

Art. 5 Puntuació

5.1. Cada tir dins de la línia de 6,75 se li donarà sumarà 1 punt.
5.2. Cada tir fora de la línia de 6,75 es sumarà 2 punts.
5.3. Cada tir lliure anotat sumarà 1 punt.
5.4 Cada punt d’una jugadora expliqués doble.

Art. 6 Temps de joc / Guanyador de el Partit

6.1. El temps de joc regular serà de la següent manera: un període de 10 minuts de joc. El rellotge s’aturarà durant situacions d’pilota morta i tirs lliures. El rellotge es reiniciarà després que es completa l’intercanvi de pilota (tan prompte com la pilota estiga a les mans de l’equip ofensiu).

6.2. No obstant això, el primer equip que anote 21 punts o més guanyarà el partit si això passa abans que acabe el temps regular de joc. Aquesta regla s’aplica a el temps regular de joc només (no a un possible període extra).

6.3. Si la puntuació queda empat a la fi de el temps de joc, es jugarà un període extra. Hi haurà un interval d’un minut abans que comence el temps addicional. El primer equip que anote 2 punts guanyarà el partit.

6.4. Un equip perdrà el partit per “incompareixença” si a l’hora d’inici no està present en la pista de joc amb 3 jugadors a punt per jugar. En cas d’incompareixença, el resultat de el joc serà 21-0 o 0-21.

6.5. Un equip perdrà per “abandonament” si es retira de la pista abans de la fi de el partit o tots els jugadors de l’equip estan lesionats i / o desqualificats. En cas d’una situació d ‘ “abandonament”, l’equip guanyador mantindrà la puntuació obtinguda fins a aquest moment. El resultat de l’equip que abandona seran 0 punts

6.6. Un equip que perd per “incompareixença” o “abandonament” serà desqualificat de la competició si no hi ha una justificació prèvia.

Art. 7 Faltes / Tirs lliures

7.1. Un equip estarà en situació de faltes després que s’haja comès la seva 6ª falta. Els jugaodors no seran exclosos pel nombre de faltes personals subjecte a l’Art. 15.

7.2. Les faltes en acció de tir dins de la línia de 6,75 es castigaran amb 1 tir lliure, mentre que les faltes fora de la línia de 6,75 es castigaran amb 2 tirs lliures.

7.3. Faltes en acció continuada valdrà la cistella més un tret addicional.

7.4. Les faltes col·lectives 7, 8 i 9 es castigaran amb 2 tirs lliures. La 10 falta col·lectiva es castigarà amb 2 tirs lliures i possessió de la pilota. Aquesta clàusula s’aplicarà també a faltes durant l’acció de tir i anul·la els punts 7.2. i 7.3.

7.5. Totes les faltes tècniques es castigaran sempre amb 1 tir lliure i possessió de la pilota; mentre que les faltes antiesportives es castigaran amb 2 tirs lliures i possessió de la pilota. El partit haurà de continuar amb un “check-ball” de pilota darrere de la línia de 3 punts després d’una falta tècnica o antiesportiva.

Nota: no s’atorgaran tirs lliures després d’una falta ofensiva.

Art. 8 Com es posa en joc la pilota?

8.1. Després de cada cistella anotada i / o tir lliure anotat (excepte aquells seguits d’una possessió de pilota):
– El joc continua quan l’equip que defensa agafa la pilota, sortint fins arribar fora de la línia de 6’75, per iniciar des d’allà un nou atac. NO HI HA SERVEI DE FONS DESPRÉS CANASTRA No es pot defensar dins el cercle de càrrega després de rebre una cistella.

8.2. Després d’un tir i / o tir lliure fallat (excepte aquells seguits de possessió de la pilota):
– Si l’equip ofensiu recupera el rebot, aquest podrà continuar atacant sense haver de treure la pilota fora de la línia de 6’75.
– Si l’equip defensiu recupera el rebot, ha de treure la pilota fora de la línia de 6’75 (botant o passant).

8.3. Si l’equip defensiu talla la pilota, haurà eixir fora de 6’75 (passant o botant).

8.4. Per reiniciar el joc després d’pilota morta o falta, es farà amb un “check-ball”, en altres paraules, un intercanvi de la pilota (entre el jugador defensiu i l’ofensiu) darrere de la línia de 6’75 just al centre de la pista.

8.5. Un jugador es considera que està “fora de la línia de tres punts” quan cap dels seus peus està dins o trepitja aquesta línia.

8.6. En situació de lluita, la possessió de pilota serà per a l’equip que defensa.

Art. 9 Endarrerir

9.1. Retardar el joc o no voler jugar de forma intencionada (ex. No tractar d’anotar) serà una violació.

9.2. Si la pista està equipada amb un rellotge de tir, la possessió de pilota és de 12 segons. El rellotge s’haurà d’iniciar tan aviat la pilota estigui a les mans del jugador ofensiu Nota: Si la pista no està equipada amb un rellotge de tir i un equip no està atacant a cistella prou, l’àrbitre haurà de donar-los un avís explicant els últims 5 segons.
Art. 10 Substitucions

Les substitucions poden realitzar-se per qualsevol equip en situació de pilota morta, abans del “check-ball” o tir lliure. El substitut podrà entrar a la pista després que el seu company eixca de la mateixa i estableixca un contacte físic amb ell / a. Les substitucions només es poden realitzar a la cantonada de mig camp, davant de la taula d’anotadors. i no requereixen acció per part de l’àrbitre o auxiliars de taula.

Art. 11 Temps mort computable

11.1. Cada equip tindrà un temps mort computable. Qualsevol jugador pot demanar el temps mort computable en una situació de pilota morta.

11.2. Tots els temps morts computables tindran una durada de 30 segons.
Nota: els temps morts computables i substitucions només podran demanar-se en situacions on la pilota estiga parada i no podran ser demanats mentre la pilota estiga en moviment en compliment amb l’article 8.1.

Art.12 Procediment de protesta

En cas que un equip crega que els seus interessos han estat afectats adversament per una decisió d’un oficial o per qualsevol eventualitat ocorreguda durant el joc, haurà de procedir de la següent manera:

1. Un jugador d’aquest equip signarà el full d’anotació “acta” immediatament a l’acabar el partit. Haurà d’indicar a la part posterior de l’acta un escrit
explicant la reclamació o queixa.

2. Materials de vídeo podran ser utilitzats només per decidir si un últim intent de camp a l’acabar el partit va ser executat durant el temps de joc i / o si aquest intent de camp compte per a 1 o 2 punts.

Art. 13 Classificació dels equips

Tant en grups com en la classificació general de la competició, les regles de classificació s’apliquen. Si els equips estan empatats després de la primera volta.

1. Més victòries
2. Empat de victòries (tenint en compte victòries / derrotes directes i per últim tenim el balanç de punts);

Art. 14 Desqualificació

Un jugador que comet 2 faltes antiesportives (no aplicable a faltes tècniques) serà desqualificat de el partit els àrbitres i podria ser desqualificat de l’esdeveniment per l’organitzador. Independentment, l’organitzador desqualificarà de l’esdeveniment a el jugador (o jugadors) de què es tracte, per actes de violència, agressió verbal o física, interferència tortuosa en els resultats dels joc. L’organitzador podria també desqualificar de l’esdeveniment a l’equip sencer depenent de la contribució dels altres membres de la mateixa (considerant també la manca d’acció) a el comportament abans esmentat.

CALENDARI I HORARIS

L’organització realitzarà el sorteig per a la confecció de calendaris, i l’organitzador proposar àels horaris més convenients per a les trobades de cada Jornada.

COMUNICACIÓ DE RESULTATS

Els organitzadors hauran de comunicar en dies posteriors de cada jornada, les classificacions i resultats que es produeixin.

ACTA OFICIAL

1. L’Acta serà realitzada per l’organització i serà lliurades a la taula abans de cada partit.

2. Un voluntari de l’organització, recollirà l’acta oficial de el partit després de la seva immediata finalització, i traslladarà aquest document a l’organització.

3. Marcadors petits a la taula d’anotadors.

UNIFORMES DE JOC

En totes les trobades, els colors de les equipacions hauran de ser perfectament diferenciats: en conseqüència, un equip vestirà equipació clara i l’altre fosca. El color de les equipacions estarà prèviament establert per part dels equips. En cas que puga induir a confusió, estarà obligat a canviar la seva equipació l’equip que acruarà en condició de visitant.

DESCARREGAR NORMATIVA EN PDF